Gezocht: goede doelen en mooie idealen!

13-10-2011 12:00

Als coöperatieve groothandel is onze belangrijkste doelstelling het zoveel mogelijk verhandelen van biologische producten die op mens-, dier- en milieuvriendelijke wijze gemaakt zijn. Wij stellen ons een wereld voor waarin mensen respectvol naast en met elkaar leven.

Een wereld waarin respect en open staan voor elkaar en voor alles dat leeft vanzelfsprekend is en waarin we de tijd nemen voor onszelf en voor elkaar. Een wereld waarin we durven te dromen en we de kracht en de moed hebben om werk te maken van onze dromen!

We doen dit alles zonder winstoogmerk en daarom verdelen wij de winst onder diegenen die dit mogelijk gemaakt hebben: de medewerkers van De Nieuwe Band en de winkeliers die onze producten verkopen. Winst is geen streven, maar een middel om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen. Bij winst, schenken we 1 promille van onze omzet aan goede doelen en daar kunnen we jullie hulp bij gebruiken.

Samen voor een betere wereld

2010 was een bijzonder goed jaar voor De Nieuwe Band en daardoor hebben we 15.000 euro te besteden aan goede doelen! We kiezen daarbij voor die mensen en projecten die naar ons idee goed werk verrichten en te weinig ondersteuning krijgen van andere bronnen.

Zo hebben we de afgelopen jaren bijvoorbeeld bijgedragen aan banken voor een school op een theeplantage in Darjeeling, boeren in diverse landen ondersteund die zich verzetten tegen genetisch gemanipuleerde teelt van gewassen en geld gedoneerd aan de Werkgroep Vluchtelingen Vrij.

De afgelopen maanden hebben we veel aanvragen gekregen, die we in november en december gaan bekijken. We laten jullie weten hoe we het geld verdelen en welke goede doelen een bijdrage van ons krijgen!