Duurzame vis van Fish4Ever

26-05-2011 12:00

Het eten van vis is gezond. Vis bevat veel omega-3 vetten die o.a. een goede invloed hebben op hart en bloedvaten en op het functioneren van de hersenen. Verder zit vis vol vitaminen, onder ander vitamine A, D en B12.
Maar bij het eten van vis staan we ook voor lastige keuzes en vragen: waar komt deze vis vandaan? Was er niet iets met tonijn? Wanneer is vis duurzaam gevangen? Er zitten veel ingewikkelde aspecten aan het eten van vis, vooral als het gaat om duurzaamheid en om het beschermen van het maritieme leven.

Overbevissing

Er is al jaren sprake van grote overbevissing over de hele wereld. Vissersboten lijken vaak wel varende fabrieken. De netten worden steeds groter en kunnen, aan elkaar gekoppeld, wel kilometers lang zijn. Wereldwijd wordt zo'n 80% van de vissoorten die gevangen worden voor consumptie, volledig bevist of overbevist. In Europa zelfs 88% van deze vissoorten.

Er worden wereldwijd afspraken gemaakt over visquota (hoeveel vis er van een bepaalde soort gevangen mag worden), maar deze afspraken worden grootschalig geschonden. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN schat in dat zo'n 20% van de gevangen vis, illegaal is.

Bijvangst

De meeste moderne vistechnieken maken geen onderscheid meer tussen een tonijn, een haring en een schildpad. Alles wordt gevangen en eenmaal aan boord bekijken de vissers wat ze echt willen houden. De rest gaat weer de zee in, dood of stervend. Dit wordt “bijvangst” genoemd, maar het gaat om enorme hoeveelheden vis en zeedieren. Ook zeepaardjes, haaien, zeeschildpadden en albatrossen sterven op deze manier.

schildpad

Beschadiging van de zeebodem

Naast de overbevissing en bijvangst, is het beschadigen van de zeebodem een groot probleem binnen de reguliere visserij. De schepen die met bodem-sleepnetten vissen, maken veel zeeleven onnodig kapot. Onderwaterplanten, anemonen, schelpen en andere bodemdieren verdwijnen en wat overblijft is een zanderige ruïne.

Lokale vissers

Omdat er in Europa steeds minder vis is, gaan veel Europese vissers voor o.a. de Afrikaanse kusten vissen. Zij vissen vaak met gigantische schepen en maken het daardoor voor de kleine, lokale vissers onmogelijk om nog een inkomen te krijgen uit de visvangst.

Zijn er ook goede alternatieven?

Gelukkig zijn er ook vissers die duurzaam met visserij omgaan. Zij respecteren de natuur en het breekbare evenwicht onder water en maken gebruik van vistechnieken die het maritieme leven zo min mogelijk schaden. Fish4Ever werkt samen met deze vissers en werkt continu aan verbetering.

skipjack vissers

Fish4Ever

Fish4Ever zet zich actief in om op alle vlakken duurzaam met de visvangst om te gaan. Ze werken hierbij samen met traditionele vissersgemeenschappen die met duurzame methoden werken. De vissers vangen selectief en leveren de beste kwaliteit. In ruil daarvoor krijgen ze een goede prijs voor hun vis.

Fish4Ever werkt niet alleen samen met de vissers, maar ook met maritiem biologen, milieu-organisaties en en controle-organisaties om op die manier tot de beste keuzes te komen op het gebied van eerlijke vis. Zo is er zo goed als geen bijvangst en wordt er niet met grote industrieboten gewerkt. Op de site van Fish4Ever vind je alle uitgangspunten die ze hanteren bij het kiezen van de vis en de vissers-gemeenschappen.

MSC-certificaat en meer

MSC is een afkorting voor Marine Stewardship Council. Dit is een onafhankelijke, internationale organisatie die zich inzet om het visaanbod in de zee voor de lange termijn te garanderen. Ook wil de organisatie de leefomgeving van de vissen gezond houden.

70% van de producten van Fish4Ever zijn MSC gecertificeerd en daar zijn ze terecht trots op. De visproducten die deze certificering nog niet hebben, zijn overigens wel degelijk op een duurzame manier gevangen. Fish4Ever vindt het namelijk niet alleen belangrijk dat vis op een duurzame en milieuvriendelijke manier gevangen wordt, maar vindt het ook van groot belang dat kleine, lokale vissersgemeenschappen een bron van inkomsten hebben. Daarom kopen ze een deel van hun vis van vissers die wel op een duurzame manier vissen, maar vanwege de hoge kosten geen MSC-certificaat hebben.

tonijn

Marc Allain, onafhankelijke visserij-expert en auteur van het boek "Trading Away our Oceans" voor Greenpeace International zegt het volgende over Fish 4 Ever over o.a. hun brochure Hidden Cost of Tuna: ''"Een zeer goed stuk! Gefeliciteerd. ...Het gedeelte dat jullie hebben over fairtrade-criteria en sociale duurzaamheid is geweldig en is denk ik wat jullie producten van anderen onderscheidt. Het is het “en veel meer” wat de producten van Fish4Ever anders maakt en datgene waardoor consumenten zich goed kunnen voelen als ze Fish4Ever kiezen. Deze brochure is echt een heel goed stuk werk, over een zeer complex onderwerp, die degelijke informatie levert die de meest bezorgde consumenten zou moeten geruststellen. Het is geweldig dat jullie je huiswerk goed gedaan hebben en de consument helpen om duurzame keuzes te kunnen maken."''

Transparantie

Fish4Ever vindt het net als De Nieuwe Band heel belangrijk om consumenten veel informatie te geven over de herkomst van een product. Daarom kun je bij onze producten lezen waar de vis vandaan komt en hoe de vis gevangen wordt. En als je dat niet genoeg vindt: op de website van Fish4Ever vind je nóg meer informatie over alle aspecten van hun producten.

Fish4Ever

Maritieme reservaten

De schoonheid van oceanen is indrukwekkend en moet absoluut behouden blijven. Slechts 1% van de oceanen is beschermd. Veel wetenschappers denken dat dit 20 tot 40% zou moeten zijn. Fish4Ever doneert daarom aan de campagne van MSC om meer reservaten te creëren. Een zeereservaat is net zoiets als een natuurpark op land. Het is een gebied dat is afgesloten voor alle activiteiten die schade toebrengen aan het zeeleven. Visserij, scheepvaart, olieboringen, zand- en grindwinning, dat is allemaal verboden in een zeereservaat. Op die manier kan al het zeeleven, zoals vissen, schelpdieren, koraal en zeegras, zich in alle rust herstellen. Lees meer over reservaten en het effect ervan in de brochure van Greenpeace.

Belangrijke bronnen voor dit artikel:
Fish4Ever
MSC
Greenpeace
WNF