Samen werken aan vruchtbare grond!

06-03-2017 12:00

De bodem is de basis van al ons eten en daarmee drager van al het leven. De kwaliteit en de gezondheid van de bodem hebben invloed op de opbrengst van gewassen, op de kwaliteit en de smaak van ons eten en zo op onze eigen gezondheid.

De bodem wordt op allerlei manieren belast en daar merken we steeds sterker de gevolgen van. We verliezen wereldwijd heel snel gezonde vruchtbare grond, ook hier in Nederland.

Om meer aandacht te vragen voor dit onderwerp en om iedereen bewust te maken van het belang van een gezonde bodem voor onze dagelijkse voedselvoorziening, heeft de Verenigde Naties 2015 uitgeroepen tot het Jaar van de Bodem en is Down2Earth de actie "Help humus" gestart. Down2Earth maakt zich net als wij, zorgen over het continue verlies van humus uit onze landbouwgrond. Het maakt de bodem verslaafd aan kunstmest, planten afhankelijk van bestrijdingsmiddelen, ons voedsel steeds minder voedzaam en elke nieuwe generatie minder weerbaar.

Ook wij zetten ons als De Nieuwe Band, samen met anderen in voor een gezonde bodem! De biologische landbouw is namelijk per definitie beter voor de bodem en biologisch is voor ons vanzelfsprekend. Daarnaast werken we het liefst samen met boeren, producenten en projecten die nog wat extra's doen voor de bodemgezondheid. We geven een paar voorbeelden:

Voorbeeld 1: Fruitbeleg met paardenkracht

center

Zoals bijvoorbeeld ons fruitbeleg dat door het Duitse Zwergenwiese gemaakt wordt. Zij werken onder andere samen met de boeren van Hof Grosholz, een boerderij die al al het grondwerk met zeven paarden doet die ze zelf hebben getraind. Dat zorgt niet alleen voor minder CO2-uistoot en verbruik van fossiele brandstoffen, het levert ook fantastisch mooie grond op! Het voorkomt namelijk dat de bodem verdicht wordt, omdat er geen zware machines overheen rijden.

Voorbeeld 2: Vruchtbare grond met gecomposteerde mest, groenbemesters en vruchtwisseling

center

Of onze Italiaanse tomatensauzen die van biologisch-dynamisch geteelde tomaten gemaakt wordt. Om het land goed te kunnen bemesten, werken de tomatentelers Mattheo en Marc samen met een Demeter-boer met 1400 koeien. Hij brengt de gecomposteerde mest naar de akkers rond de boerderij en samen met groenbemesters en een goede 'vruchtwisseling wordt de bodem op deze manier gevoed, zodat de tomaten vol levenskracht zitten.

Groenbemesters: door speciale planten op een stuk grond te telen die je vervolgens onderploegt, wordt het gedeelte organische stof in de bodem verhoogd. Daarnaast brengen de groenbemesters (bijvoorbeeld lupine of klaver) stikstof in de bodem en beschermen de bodem tegen het uitspoelen van voedingsstoffen.
Vruchtwisseling: er worden elk jaar, of elke paar jaar verschillende gewassen op hetzelfde stuk grond geteeld. Hierdoor worden bodemziekten voorkomen en de bodemvruchtbaarheid bevorderd.

Voorbeeld 3: Oersuiker dankzij eigen compost, mineralenmengsels en vruchtwisseling

compost van oersuiker uit Costa Rica

Een ander voorbeeld is ons oersuiker uit Costa Rica. Na het kappen van het riet worden de plantenresten op het land gelaten, als voedende "mulch". Ook wordt er eigen compost gemaakt van de restproducten die in de fabriek uit het sap wordt gefilterd. Verder wordt er een ecologisch mineralenmengsel over het land gespoten en tot slot wordt er vruchtwisseling toegepast. De boeren wisselen de suikerrietteelt af met de bonenteelt en laten het land soms ook een jaar met rust. Zo doen ook zij alles om de bodem zo gezond mogelijk te houden.

Voorbeeld...

Zo kunnen we nog heel veel mooie voorbeelden geven! We kiezen bijvoorbeeld in het algemeen zoveel mogelijk voor producten van Demeter-kwaliteit te kiezen, omdat Demeter-boeren nóg een stapje verder gaan dan biologische boeren al doen. Bijvoorbeeld in de aandacht voor de bodemvruchtbaarheid, de vitaliteit van de gewassen en de kringloop op het bedrijf.

center