Arie Bast nieuwe Algemeen Directeur van coöperatieve groothandel De Nieuwe Band

01-01-2017 12:00

Arie Bast is vanaf 1 februari 2017 de nieuwe Algemeen Directeur van coöperatieve groothandel De Nieuwe Band. Arie Bast was eerder onder andere Financieel Directeur van Tree of Life en heeft brede ervaring en kennis van de levensmiddelensector. Met het benoemen van een nieuwe Algemeen Directeur zet De Nieuwe Band een volgende stap om de organisatie verder te versterken en de ambities van de biologische groothandel te verwezenlijken.

De Nieuwe Band is al 33 jaar een coöperatieve groothandel in biologische levensmiddelen en wordt door velen niet alleen als pionier, maar ook als voortrekker gezien. De organisatie is de afgelopen 5 jaar sterk gegroeid en is afgelopen zomer, een nieuwe fase ingegaan door het verkiezen van een nieuw bestuur.

Het nieuwe bestuur van De Nieuwe Band vindt de ervaring, kennis en visie van Arie Bast een grote plus. Voorzitter Bert Vroon: ‘Arie ziet de kansrijkheid van De Nieuwe Band op de biologische markt en wil die kansrijkheid optimaal uitbouwen. We zijn als bestuur verguld deze ervaren professional, die altijd in brede managementteams actief was, in huis te hebben gehaald en we verwachten hiermee een volgende kwaliteitsslag te kunnen maken om de gezamenlijke ambities verder te realiseren.’

Arie Bast

‘Het gaat om het rendement van alles wat er in de keten gebeurt’

De nieuwe directeur reageert verheugd op zijn benoeming. 'De ideële instelling van De Nieuwe Band spreekt me zowel persoonlijk als professioneel sterk aan. De biologische sector is een bijzonder innovatieve sector waar ik me in thuis voel, en ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren in het versterken en verwezenlijken van de innovatiekracht van De Nieuwe Band. Ik heb brede ervaring in de sector, onder andere vanuit mijn bijdrage aan Tree of Life in de Verenigde Staten waar biologische levensmiddelen een onderdeel van de organisatie waren.’

‘Ik vind het in dit moment van mijn leven een extra uitdaging om een mooie balans te zoeken tussen zowel de continuïteit van een bedrijf, als de continuïteit van de keten van boer tot consument. In het verleden heb ik gemerkt dat de maximalisatie van aandeelhouderswaarde niet altijd leidt tot de beste oplossingen. Het gaat namelijk om het rendement van alles wat er in de keten gebeurt. Die ideële instelling van De Nieuwe Band was voor mij een van de redenen om met De Nieuwe Band in zee te gaan.'

‘De Nieuwe Band neemt als pionier van nature een duidelijke positie in.’

Biologisch is opgepikt door de grote spelers en de sector is daarmee sterk gegroeid. Arie Bast ziet dat als een uitdaging en hij ziet de pioniersrol van De Nieuwe Band daarbij als een grote kans. ‘De Nieuwe Band is de organisatie die door zijn pioniersgeschiedenis van nature met duurzame vraagstukken bezig is en daarom heel goed een duidelijke positie in kan nemen in de hedendaagse markt. Met mijn achtergrond hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren die van nut is voor de organisatie en voor alle stakeholders: boeren, producenten, medewerkers, afnemers en consumenten. Op die manier kunnen we samen verder bouwen aan een duurzame en succesvolle organisatie die robuust is voor de toekomst in een sterk veranderende markt. Ik heb er enorm veel zin in!'