Samen méér dan biologisch

30-06-2015 12:00

Samen voor een betere wereld

Als onafhankelijke coöperatieve beweging in biologische voeding hebben we als belangrijkste doelstelling: het zoveel mogelijk verhandelen van biologische producten die op mens-, dier- en milieuvriendelijke wijze gemaakt zijn. Wij stellen ons een wereld voor waarin mensen respectvol naast en met elkaar leven.

Naast de manier waarop we elke dag werken en onze keuzes maken, schenken we (bij winst) 1 promille van onze omzet aan goede doelen. 2013 was een bijzonder goed jaar voor De Nieuwe Band en daardoor hadden we vorig jaar 19.250 euro (4% van de winst) te besteden aan goede doelen. We kiezen bij het verdelen voor projecten die naar ons idee goed werk verrichten en te weinig ondersteuning krijgen van andere bronnen.

We vertellen je graag welke mooie en inspirerende initiatieven we met de omzet van 2013 (en dus mede dankzij jou!) hebben ondersteund.

Goede Vissers: fileerlokaal 't Ailand

We hebben 5000 euro gedoneerd aan de crowdfundings-actie van Jan en Barbara Geertsema van De Goede Vissers in Lauwersoog. De Goede Vissers proberen op een zo duurzaam mogelijke manier te vissen, zonder het milieu onnodig te belasten, en op een manier waarbij de visser de juiste prijs voor zijn of haar vis krijgt. Jan en Barbara vertellen het verhaal van hun mooie producten op allerlei plekken: op Terra Madre van Slow Food, op de markt, maar ook in hun eigen proeflokaal ’t Ailand . Het was de wens van Jan en Barbara om het proeflokaal uit te breiden met een fileerlokaal. Op deze plek kunnen consumenten zelf leren hun vis te fileren, maar ook bijvoorbeeld soep te maken van bijvangst (doordraaisoep), of hun eigen vis te roken.
De actie was een succes en het fileerlokaal is 29 juni geopend!

Toekomst Zaaien

We hebben 1500 euro geschonken aan het jaarlijkse cultureel-educatieve project Toekomst Zaaien. Boeren nodigen bij dit evenement Toekomstzaaiers uit om te helpen bij het inzaaien van wintergraan. Op die manier krijgt iedereen de kans om zich te verbinden met de oorsprong van hun voedsel en met de bron van landbouw: het zaadgoed. Tegelijkertijd vragen de boeren met deze actie aandacht voor het belang van biodiversiteit en levenskrachtig zaadgoed, en protesteren ze tegen de opkomst van genetisch gemodificeerde gewassen.

Vorige herfst waren kon je bijvoorbeeld Toekomst Zaaien bij Piet en Vera van Zanten van Het Geweidehof, waaronder andere onze kapucijners vandaan komen. Piet leerde aan zo'n 70 mensen (waarvan de helft kinderen) hoe je met de hand tarwe zaait. Op onze Facebook-pagina kun je de foto's bekijken.

Stichting Navdanya in India

We hebben 3000 euro aan de Indiase stichting Navdanya gedoneerd.
Deze stichting laat zien dat verandering te organiseren is vanuit praktische, kleine handelingen. Navdanya komt op voor de rechten van kleinschalige boeren en zet zich in voor het behoud van biodiversiteit. De stichting heeft 54 food community zaadbanken opgezet en bijna een half miljoen boeren getraind in het op biologische wijze verbouwen van voedsel, met daaraan gekoppeld het grootste fairtrade, biologische marketingnetwerk van India.

Navdanya is actief betrokken bij de hergeboorte van de inheemse kennis en cultuur. Ze heeft bewustzijn gecreeerd voor de gevaren van genetische manipulatie en verdedigt de rechten van de boeren ten opzichte van de grote zaadmultinationals. Navdanya is een beweging waarin de focus op vrouwen ligt voor de bescherming van biologische en culturele verscheidenheid. De oprichter Vandana Shiva is een van de grootste denkers over voedsel, milieu en biodiversiteit van onze tijd.

Actiefonds X-min-Y

Vind jij het soms ook zo lastig om te kiezen welke goede doelen je wilt ondersteunen? Misschien is XminY dan ook iets voor jou. XminY is namelijk een solidariteitsfonds dat geld verdeelt onder groepen en organisaties. Per jaar steunen ze maar liefst tussen de 150 en de 200 groepen. Hele verschillende projecten die zorgvuldig door hen gekozen worden en die opkomen voor structurele maatschappelijke veranderingen en een meer rechtvaardige samenleving. Bij XminY werken deskundige mensen die aanvragen beoordelen aan de hand van duidelijke criteria. XminY kan haar werk alleen doen door de steun van voldoende donateurs en daarom geven we hen elk jaar 2000 euro.

Plant een olijfboom in Palestina

"Houd hoop levend - Plant een olijfboom!" is een internationale actie van de YMCA Oost-Jeruzalem en de YWCA Palestina om door middel van het planten van olijfbomen samen met Palestijnse boeren de hoop op een goede toekomst levend te houden.Sinds het jaar 2000 heeft het Israëlische leger in de bezette Palestijnse gebieden al duizenden hectaren landbouwgrond en honderdduizenden olijfbomen vernield. De vernielingen gaan tot op de dag van vandaag door. Olijfbomen worden vaak gekapt voor de bouw van de Muur, om plaats te maken voor de uitbreiding van nederzettingen en voor de aanleg van snelwegen die deze nederzettingen met elkaar en met Israël verbinden.

De gevolgen van de vernielingen zijn ernstig omdat veel Palestijnse boeren en hun gezinnen afhankelijk zijn van de opbrengsten van olijfbomen. Het planten van olijfbomen is een krachtig signaal van gerechtigheid en vrede. We hebben 2500 euro aan de olijfbomencampagne gedoneerd, daar zijn 125 olijfbomen van geplant.

Stichting Heifer

Heifer Nederland werkt samen met Afrikaanse boeren om een onafhankelijke toekomst op te bouwen. Dankzij de gift van dieren en een landbouwtraining zijn deze boeren in staat om zelf hun voeding en inkomen voorgoed te verbeteren. We hebben 1000 euro geschonken aan Stichting Heifer.

Stepping Stone in Liberia

Stepping Stone Liberia (SSL) is werkzaam in Rivercess county, één van Liberia’s minst ontwikkelde en geïsoleerde provincies. De grote meerderheid van de inwoners leeft er onder een inkomensgrens van 1 dollar per dag. De voornaamste activiteiten in het kader van levensonderhoud omvatten jagen, verbouwen van voedsel en vissen.
SSL ondersteunt lokale boeren en vissers en biedt hen zo "stepping stone" tot schaalvergroting. Hierbij hanteert SSL een regionale aanpak waarin het verbinden van deze "stepping stones" centraal staat.

We hebben 2000 euro voor een biologisch landbouwproject van Stepping Stone Liberia gedoneerd.

ELIANT

In 2006 hebben de belangrijkste internationale antroposofische koepelorganisaties zich aaneengesloten in een Europese Alliantie voor Toegepaste Antroposofie, ELIANT. Via ELIANT willen deze organisaties in Brussel laten zien dat antroposofie en de daaruit ontwikkelde initiatieven, instellingen en bedrijven staan binnen de Europese traditie van menselijke waardigheid, individuele ontwikkeling en vrijheid van keuze in een pluriforme samenleving.

ELIANT zet zich in voor behoud van vrije keuze voor zaadgoed, goede voeding en (homeopatische) geneesmiddelen. We doneren elk jaar 250 euro.

Kerst voor Hassan

Elke dag vluchten kinderen voor geweld en onderdrukking. Een deel van hen belandt in de asielzoekerscentra in Ter Apel, Delfzijl, Musselkanaal of Oude Pekela. Daar wachten ze, met of zonder ouders, soms jarenlang op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.

Maatschappelijke organisatie MJD wil de problematiek van deze kinderen onder de aandacht brengen. Ze zet zich samen met Stichting De Vrolijkheid in om ze een vrolijke Kerst te bezorgen door middel van een speelgoedactie. De actie heeft 650 cadeaus opgeleverd en wij hebben 1000 euro gedoneerd.

ZOZ Omslag

ZOZ is een tijdschrift voor doen-denkers en brengt elke twee maanden 48 pagina's nieuws en verhalen van en over mensen die werken aan een kleurrijke, duurzame samenleving.Het tijdschrift vormt een verbinding voor allerlei initiatieven voor een solidaire en leefbare wereld. We ondersteunen ZOZ met 1000 euro.