Nieuws van het land - Zomer

24-06-2013 09:00

Als coöperatieve groothandel zijn we steeds bezig met het zoeken naar de lekkerste en mooiste biologische producten. En met het zoeken naar producenten en leveranciers die bij ons passen omdat ze biologisch vanuit het hart kiezen en op een eerlijke en sociale manier met mensen omgaan. Geregeld doet Allard ten Dam (één van de oprichters van De Nieuwe Band en verantwoordelijk voor de inkoop van grondstoffen) verslag over onze zoektocht en over de keuzes die wij maken. En over hoe het over de hele wereld staat met de omstandigheden voor het oogsten en met de wereldmarkt. Hierbij het nieuws van de afgelopen periode:

biologische producten van De Nieuwe Band

Basisproducten van ons eigen merk erg gewaardeerd

Met veel plezier kunnen we melden dat de verkoop van onze basisproducten van ons eigen merk De Nieuwe Band het afgelopen halfjaar met bijna 25% in volume gestegen is! Bij een groot aantal producten gaat het zelfs om bijna een verdubbeling van de volumes.Hartelijk dank voor jullie vertrouwen in onze kwaliteit.

Naast onze vreugde over deze ontwikkeling, betekent het voor onze medewerkers op het gebied van kwaliteit, inkoop en inpakafdeling een flinke uitdaging om aan deze vraag te kunnen voldoen. Meerdere contracten die we met onze leveranciers aan het begin van het seizoen hebben opgesteld zijn inmiddels “leeg”. Dat betekent dat we nieuwe volumes veilig moeten stellen en moeten aankopen. In een tijd dat de wereldwijde vraag naar biologische producten groter is dan het aanbod, betekent dit dat we met stijgende prijzen en tekorten te maken hebben en dat we tegelijkertijd de kwaliteit van de ons aangeboden waren nóg kritischer in de gaten zullen moeten houden.

Quinoa, walnoten en amandelen

We hebben steeds vaker te maken met stagnering van de aanvoer van grondstoffen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de nog steeds stijgende vraag naar biologische producten (wat op zich een zeer positieve en hoopvolle ontwikkeling is), van tegenvallende oogsten, van het meer en meer speculeren met prijzen (niet alleen door de gangbare handelaren die bio erbij doen, maar ook door de boeren zelf) en partijen die wij of onze leveranciers af moeten keuren, omdat ze niet aan onze kwaliteitseisen voldoen.

Quinoa, walnoten en amandelen zijn de meest in het oog springende voorbeelden van een haperende aanvoer in combinatie met prijsstijgingen, zoals we al eerder hebben beschreven. De situatie is sindsdien niet wezenlijk veranderd, laat staan verbeterd.

quinoa dorsende vrouwen

Quinoa

Op dit moment is quinoa nergens meer te krijgen. Iedereen zit te wachten op verscheping van nieuwe quinoa uit Bolivia die half juli in de Europese havens verwacht wordt. De aangekondigde prijs van die quinoa is nog verder gestegen en is inmiddels het dubbele van die aan het begin van het seizoen. Dit jaar hebben we al meer dan 30% extra in volume aan quinoa verkocht dan in dezelfde periode in 2012.

Walnoten

Walnoten uit Moldavië kunnen we momenteel niet krijgen. Deze partij worden nog steeds vastgehouden door de boeren, die na de tegenvallende oogst hebben ingezet op een nog hogere prijs (hierover schreven we ook in maart). Daarnaast kan onze leverancier onze sterk gestegen verkoop van walnoten (+70%!) niet bijbenen, hij heeft zijn aanvoer daar niet op afgestemd. We zijn nog op zoek, maar zullen zeer waarschijnlijk tijdelijk uit moeten wijken naar walnoten uit andere landen, vermoedelijk India. De prijs zal zeker gaan stijgen.

Spaanse amandelen

Tot nu toe hadden we gelukkig een constante aanvoer van amandelen, ondanks de tekorten die er zijn en ondanks de problemen die Spaanse amandelverwerkers hebben met de financiering, als gevolg van de economische crisis. Maar nu kan de amandelverwerker de enorm toegenomen vraag (niet alleen van ons) niet langer aan. We kunnen daarom niet uitsluiten dat we de komende maanden stagnatie krijgen in de aanvoer en daarmee in de uitlevering.

We realiseren ons dat het voor jullie heel vervelend is als producten niet leverbaar zijn. Daarom werken we er hard aan om de leverbaarheid veilig te stellen.
Wij blijven tegelijkertijd zo veel mogelijk kiezen voor samenwerking met leveranciers die 100% bio werken, rechtstreeks contact hebben met de boeren, een kwaliteitsbeleid praktiseren waarbij bio veel meer is dan alleen een certificaat van een controle-instantie en waarbij de intrinsieke kwaliteit van het product voorop staat.
Ook al is het door alle omstandigheden extra lastig om producten te zoeken en te vinden die bij onze uitgangspunten passen, dit is en blijft de manier waarop wij werken en waarop wij onze keuzes maken.

''N.B. We vinden het belangrijk om je zoveel mogelijk te vertellen over de herkomst van onze producten. En we vinden het belangrijk om zoveel mogelijk met dezelfde boeren en leveranciers te werken. Soms moeten we toch tussentijds wisselen van leverancier omdat er niet voldoende beschikbaar is van een product. We kunnen dit helaas niet overal op onze site actueel houden. Bij het product-overzicht op deze site, zie je wel altijd het actuele land van herkomst van een product, dus kijk daar als dit nieuws-item al wat ouder is.''