Spelregels bij klachten en retouren

Klachten

 1. Klachten over een foutieve levering, manco’s, beschadigingen, te korte THT e.d. kunnen tot twee werkdagen na ontvangst van je bestelling doorgegeven worden aan onze afdeling verkoop. Voor een vlotte afhandeling daarvan graag je klantnummer, de betreffende artikelcode en het factuurnummer doorgeven.
 2. Bij klachten over de kwaliteit of THT van een product, artikelcode en THT doorgeven (en, indien aanwezig, aanvullende productie-dag-code.)
 3. Klachten over een product waarvan de THT reeds verlopen is, nemen we niet meer in behandeling.

Retour producten

 1. Producten nemen we alleen retour wanneer vooraf toestemming is gegeven door medewerkers van onze afdeling verkoop en als deze begeleid worden met een retourgoederenbon die door De Nieuwe Band is verstrekt. Dit maakt een vlotte creditatie mogelijk. Bij ontbreken, onduidelijke of verkeerde aantekeningen t.a.v. retourproducten levert dat zoveel extra werk op in ons magazijn en bij de administratie, dat we deze producten helaas niet kunnen accepteren.
 2. Losse retourproducten graag terug sturen in een doos. Dit voorkomt beschadigingen, vervuiling en/of verlies tijdens transport.
 3. Alleen onbeschadigde, ongeopende, niet geprijsde, niet beschreven, in originele verpakking producten kunnen we retour nemen. Blijkt bij ontvangst bij ons alsnog dat er niet aan deze voorwaarden is voldaan, dan kunnen we deze helaas niet crediteren.
 4. Bij producten die retour gestuurd worden wegens kwaliteitsklachten, behouden we ons het recht voor om niet te crediteren als de klacht door onze kwaliteitsmedewerkers ongegrond wordt verklaard.
 5. Teveel of verkeerd bestelde producten kunnen we als service terugnemen. Omdat we deze weer moeten verkopen, kan dit alleen als voldaan is aan de voorwaarden genoemd onder punt 6 en mits de retourzending binnen twee weken plaats vindt (i.v.m. THT). Vanwege de hieraan verbonden kosten voor extra handelingen, vergoeden we maar 75% van de in rekening gebrachte waarde.
 6. Uitzondering op de terugneemservice, genoemd onder punt 8, vormen de producten verpakt in 5 kilo- zakken; vanwege het groezelig worden en kreuken van de verpakking nemen we die niet terug.
 7. Uitzondering op de terugneemservice, genoemd onder punt 8, vormen ook de koelverse producten. Vanwege het onderbreken van de koelcyclus en een korte THT, nemen we die niet retour.
 8. Producten die speciaal voor je besteld zijn buiten het prijs- en bestelboek om, nemen we, vanwege de incourantheid, niet retour.

Retour statiegeld fust

 1. Voor het teruggeven van fust, dien je gebruik te maken te maken van onze statiegeldbonnen. Deze zijn per 50 verkrijgbaar voor € 1,50. Hierop kun je zelf invullen wat je aan fust retour stuurt. Bestelcode 5800.
 2. Statiegeldretour wordt alleen retour genomen wanneer de juiste (maat) fles in het juiste krat zit. Dit is misschien even werk maar al de extra kosten die wij maken zullen we uiteindelijk ook weer door moeten berekenen in de kostprijs. De chauffeurs kunnen daar niet op toezien.
 3. Fust dat retour gegeven is aan de chauffeur, maar niet van ons afkomstig is, vergoeden we niet en sturen we alleen dan terug als de vrachtkosten door de afzender betaald worden.

Verrekening

We streven ernaar bij je eerstvolgende bestelling reclamaties en de retour- en statiegeldbonnen te verrekenen met een uitloop van twee weken.