Kwaliteits-certificaten van De Nieuwe Band

30-09-2015 12:00

Als groothandel en als merk hebben we dankzij onze manier van werken verschillende kwaliteitscertificaten.
Heb je onze certificaten nodig? Dan kun je ze hieronder downloaden.

Skal-certificaat (pdf-bestand 144 kB)

Demeter-certificaat Nederlands (pdf-bestand 86 kB)
Demeter-Zertifikat Deutsch (pdf-bestand 33 kB)
Demeter certificate English (pdf-bestand 27 kB)

HACCP-certificaat Nederlands (pdf-bestand 223 kB)
HACCP certificate English (pdf-bestand 223 kB)

Skal

Een Skal-certificaat houdt in dat het product biologisch is geteeld en dat ook het productieproces aan de wettelijke voorschriften van biologische productie voldoet. Stichting Skal houdt in opdracht van de Nederlandse overheid toezicht op de naleving van deze regels. De door Skal gecertificeerde biologische producten mogen het Europese logo voor biologische producten voeren, met daarbij de tekst NL-BIO-01. De Nieuwe Band is gecertificeerd sinds 1985.

Demeter

Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw. De biologisch-dynamische landbouw komt voort uit de antroposofie, een levensbeschouwing die uitgaat van samenhang tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos.

Producten met het Demeter-keurmerk voldoen in Nederland altijd aan de eisen van de biologische landbouw, maar gaan nog een stapje verder. Naast de zorg voor voedingsmiddelen vol levenskracht besteden de boeren en verwerkers ook zorg aan de bedrijfsomgeving. Er is grote aandacht voor het milieu, natuurontwikkeling, dierenwelzijn en de sociale en economische vernieuwingen op en rond een bedrijf. Daarom kiezen wij graag voor producten van Demeter-kwaliteit. Meer informatie over Demeter kun je ook lezen op de site van de Demeterstichting.

HACCP

In de levensmiddelenbranche is hygiëne van groot belang en als verpakker en groothandel moeten we een goede kwaliteit van producten garanderen. Dit wordt mede gewaarborgd met een HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points). HACCP houdt voor een bedrijf in dat alle handelingen met betrekking tot een product worden nagelopen op mogelijke voedselveiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de consument.

In veel landen in de wereld stelt de wetgeving op het gebied van de veiligheid en de deugdelijkheid van voedingsmiddelen de eis dat HACCP wordt geïmplementeerd door elk bedrijf of elke organisatie in de voedingsmiddelenbranche, ongeacht of de organisatie privaat of publieksrechtelijk is en ongeacht de winstgevendheid. Volgens de verordering Nr. 852/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de hygiëne van voedingsmiddelen moeten alle levensmiddelenbedrijven in de Europese Unie HACCP implementeren.

Als er sprake is van een specifiek, kritisch risico, dan wordt op die plaats in het bedrijf gesproken van een kritisch punt (Critical Control Point). In dit geval wordt een beheersmaatregel opgesteld. Zo wordt de kans dat het risico kan optreden zo klein mogelijk gehouden. Alle genoemde handelingen moeten worden geregistreerd als bewijs dat HACCP is uitgevoerd.

Uiteraard wordt er gecontroleerd of het HACCP-systeem goed is ingevoerd en werkt zoals is bedoeld. Pas dan is het HACCP-systeem volledig operationeel. Het is belangrijk dat het systeem onderhouden wordt. De Nieuwe Band voert dan ook regelmatig interne audits uit en de certificerende instelling en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houden periodiek audits ter controle.

De Nieuwe Band is sinds 2011 HACCP gecertificeerd.