Groningse kapucijners van De Nieuwe Band

03-03-2014 03:30

center
Na een vier (!) jaar lange zoektocht naar boeren die ons biologische of biologisch-dynamische kapucijners zouden kunnen leveren, is het ons dit jaar nu toch gelukt!
De kapucijners komen van Piet van Zanten (hierboven op de foto) van het biologisch-dynamische akkerbouwbedrijf Het Geweide Hof in het Groningse Garmerwolde.

Kapucijners: een Nederlands gewas dat niet van natte voeten houdt...

De kapucijner is een boon die alleen in Nederland wordt geteeld. Tot de jaren tachtig van de vorige eeuw gebeurde dat nog – net als vele andere bonen – op redelijk grote schaal in Groningen, Friesland en Zeeuws Vlaanderen. Voor de boer zijn bonen voor de bodem een prachtig gewas, want ze brengen stikstof in de bodem. Het telen van bonen en vooral het drogen ervan is echter nogal risicovol in een land waar het in het najaar geregeld wil regenen. Vroeger werden de bonen na de oogst handmatig – dus arbeidsintensief - opgestapeld op ruiters (houten constructies waarbij de bonen van de grond bleven) en op het land te drogen gezet. Na het rampjaar 1987, toen het in het najaar eindeloos regende en honderden hectares bonen omgeploegd moesten worden, was het voor de meeste boeren gedaan met de (gedroogde) bonenteelt.

Piet van Zanten vertelde ons dat zijn ervaring met kapucijners is dat hij van elke vijf jaar er twee jaren bij heeft met een goede oogst, één jaar “dat er mee door kan” en twee jaar met een ronduit slechte oogst (als gevolg van de natheid) en dat hij dan moet onderploegen. Toch teelt hij graag het gewas en vindt hij het leuk om met oude gewassen te werken.

kapucijners van Piet van Zanten

Kapucijners moeten 8-12 uur voorgeweekt worden en hebben een kooktijd van 60-75 minuten, afhankelijk van hoe oud de kapucijners zijn.Op ons etiket staat niet vermeld dat de kapucijners van Demeter-kwaliteit zijn. Daarvoor is het voor ons namelijk nog te onzeker of we altijd Demeter-kwaliteit kunnen krijgen of dat we soms ook uit zullen moeten wijken naar biologisch.

''N.B. We vinden het belangrijk om je zoveel mogelijk te vertellen over de herkomst van onze producten. En we vinden het belangrijk om zoveel mogelijk met dezelfde boeren en leveranciers te werken. Soms moeten we toch tussentijds wisselen van leverancier omdat er niet voldoende beschikbaar is van een product. We kunnen dit helaas niet overal op onze site actueel houden. Bij het product-overzicht op deze site, zie je wel altijd het actuele land van herkomst van een product, dus kijk daar als dit nieuws-item al wat ouder is.''